Mahmud Muhammad Abduh

Hadduu nagu been abuurto (Nabi Muxamed).